zwem- en poloclub ter apel
De club

Zwem- en Poloclub Ter Apel (ZEPTA) kent zijn oorsprong in 1934 en is altijd nauw verbonden geweest met het zwembad in Ter Apel.

Al in de eerste jaren na de opening van het natuurbad Ter Apel onder leiding van de heer Moeke ontstond er al gauw een vaste kern, waarin tot de oprichting van een zwemclub werd besloten. Met de heren S.Froom, voorzitter, de Graaf, de Groot en Hofkamp als bestuursleden werd de Zwem En Poloclub Ter Apel opgericht.

Men organiseerde in de volgende jaren t/m1934 weinig wedstrijden. Wel werd er ieder jaar een feestelijke jaarvergadering gehouden in het Boschhuis. Vanaf 1934 begon Zepta als echte club fungeren en is dit het start jaartal van Zepta zoals we die nu nog kennen.

Moeke hield het zwembad aan zich tot 30 oktober 1935. Op die dag verkocht hij het gehele zwembadcomplex aan de heer Geert Fietje, die op zijn eigen energieke wijze de zaak voortzette en uitbouwde. Zwemles van Geert Junior was een weinig zachtzinnige zaak. Met harde hand werden de diverse oefeningen gegeven, nagenoeg steeds met goede resultaten. De zwemlessen stimuleerde Zepta, zodat er ook wedstrijden werden gehouden. Zwemwedstrijden waren nieuw en er was dan ook altijd een geweldige publieke belangstelling, iedereen wilde dat zien. Zepta had toen nog niet veel leden en jeugdleden ontbraken er helemaal.

< In de zomer van 1953 was Zepta zeer actief en nam deel aan allerlei wedstrijden van de Noordelijke Zwembond. Er werd flink getraind, meerdere avonden per week in het jongensbad. Met goede zwemmers(sters) zoals: Heini ter Veen, Barend Kleinenberg, Jan Borcherts, Lida Scholte, Anneke Stoker en Willem Beuker werden de wedstrijden bij Bubble (Veendam), Triton (wedderveer), de Otter (Winschoten) en L.Z.C. (Loppersum) bezocht en menig overwinning behaald.

In 1955 werd Zepta lid van de K.N.Z.B. (Koningklijke Nederlandse Zwem Bond) en was het moeilijk om de top te bereiken.

Het zwembad was in de beginjaren het modernste zwembad van het noorden. Maar in de loop van de jaren werd het verval steeds duidelijker zichtbaar. Omdat Zepta in de jaren 60 weer begon op te bloeien en er steeds meer andere verenigingen in het zwembad kwamen, vond Zepta dat het tijd werd voor een opknapbeurt. Omdat Fietje er niets meer aan deed, besloot men dit zelf te gaan doen. De deuren kregen de groene kleur en knapten helemaal er danig van op. Alle hokjes kregen opnieuw een nummer, die nu wel duidelijk leesbaar was. Het was een heel karwei, maar toen het klaar was, zag het er een stuk netter uit, zodat het niet voor niets was geweest.

Facebook berichten op Zepta1934